La Fontaine richt haar consultancy dienstverlening op het verbeteren en optimaliseren van HR- en organisatieprocessen. Wij bevinden ons hiermee op het snijvlak van missie, visie, strategie en (persoonlijk)leiderschapsontwikkeling.

In onze consultancy trajecten betrekken we altijd een brede groep medewerkers. Hierdoor is er veel betrokkenheid en draagvlak voor de gewenste ontwikkeling.

Wij ondersteunen bij

  • Inzicht in de huidige bedrijfscultuur en de ontwikkeling naar de gewenste cultuur van de organisatie
  • Het evalueren van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie
  • Leiderschapsvraagstukken; lijden of leiden?!
  • Teamontwikkeling; van samen werken naar samenwerken
  • Loopbaanvraagstukken d.m.v. (loopbaan)coaching en outplacement
  • Groei en ontwikkeling van de organisatie en de werknemers
  • Inzetten en opzetten van performance management

Fases consultancy trajecten
Ook de consultancytrajecten zijn maatwerk, we doorlopen hierin de volgende fases:

  • Inventarisatiefase: de huidige stand van zaken en de gewenste doelen van de organisatie worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een passend voorstel gedaan.
  • Implementatie en ontwikkelingsfase: vanuit het voorstel kunnen hier verschillende stappen worden ondernomen, zoals het evalueren van de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Wij kunnen ook: fungeren als een sparringpartner voor de directie, coaching geven in leiderschapsstijlen, persoonlijke effectiviteit, coaching on the job, timemanagement, adviseren over HR-strategie en HR-performance management.
  • PDCA Borgingsfase: de houding en het gedrag van de organisatie vereist hierbij vaak nog bijsturing. Met de juiste aandacht worden nieuwe patronen, ontwikkelingen en ingezette veranderingen geborgen.