Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.
Vanaf het begin van deze subsidieregeling biedt La Fontaine deze gratis trajecten aan.

Wij bieden werkende vijfenveertigplussers een gratis ontwikkeladvies van 3 gesprekken (4 uur) t.w.v. € 600, -.
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.

Hierbij gaat het erom dat deelnemers de tijd nemen om eens stil te staan in deze fase van hn loopbaan en de tijd die nog voor hen ligt.
Dat ze actief gaan onderzoeken wat hun talenten/competenties, wensen/mogelijkheden en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn. Ze onderzoeken naast hun eigen wensen ook de ontwikkelingen van hun huidige functie en hun toekomstperspectief hier in.

Met een persoonlijk ontwikkelplan, waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om vitaal en gelukkig, duurzaam inzetbaar aan het werk te blijven.

Sinds juni 2019 is Jolanda van der Steen ook gecertificeerd als loopbaancoach bij NOLOC.
Wil jij gebruik maken van een ontwikkeladviestraject? Neem contact op via of meld je aan via de site van NOLOC