Een collega op gebied van werkgeluk en wellbeing management én mede initiatiefneemster van @JECKX, Cynthia Noordoven, heeft het initiatief genomen om een petitie te starten.

Waarvoor wil zij deze handtekeningen?

Misschien heb je het nieuws gelezen?  In Nieuw Zeeland hebben ze besloten om het anders te doen. Voortaan bepaalt het welzijn van de inwoners of ze goed bezig zijn. Natuurlijk kijken ze ook naar de economische situatie, maar de bescherming van de natuur, het tegengaan van armoede en het behouden van cultureel erfgoed zijn net zo belangrijk. Een verfrissende aanpak, die hopelijk navolging vindt bij heel veel andere landen.

In Bhutan weten ze het al lang; het leven draait niet om geld, maar om geluk. Terwijl ze in de rest van de wereld nog steeds naar het ‘bruto national inkomen (BNI)’ kijken om de kwaliteit van leven te meten, doen ze dat sinds 1971 in Bhutan met het ‘bruto nationaal geluk (BNG)’. De vier pijlers van het ‘BNG’ zijn duurzame social-economische ontwikkeling, behoud van cultuur, natuur en goed bestuur van bedrijven. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren in Bhutan, maar het is een mooi initiatief.

Naast Nieuw Zeeland en natuurlijk Bhutan zou het super zijn als Nederland het 3e land wordt dat stuurt op Geluk. Natuurlijk hoop ik niet dat het een verkapt model wordt om Geluk als economisch model te gebruiken, maar echt als Menselijke maat en Purpose.

Zou Nederland het 3e land kunnen zijn? Met 1000 handtekeningen gaan we naar Den Haag. Mocht je mee willen doen, kun je hier de petitie  tekenen.

#Samendewereldeenbeetjemooiermaken

Jolanda van der Steen