Teamtrainingen: de manier om succesvol te blijven!

De afgelopen decennia verandert de wereld steeds sneller.
Om als organisatie succesvol te blijven is het belangrijk open te staan voor deze veranderingen en hier op een juiste manier op te anticiperen. Dit vraagt om flexibiliteit van organisatiestructuren, medewerkers en teams. Door gezamenlijk de uitdaging aan te gaan, van reactief naar proactief, maak je als bedrijf het verschil!

Inclusiviteit is een groot goed! In onze maatwerktrainingen is hier veel aandacht voor.
De verschillende theorieën die langskomen in de training kunnen makkelijk vertaald worden naar de praktijk, waardoor het geleerde direct toepasbaar is.

Teamtrainingen van La Fontaine worden regelmatig ingezet bij:

  • Invoer en ondersteuning van competentieontwikkeling
  • Cultuurveranderingstrajecten
  • Teamondersteuning in een veranderende omgeving
  • Verbeteren van samenwerking in een team
  • Feedback geven en ontvangen
  • Oplossen van conflicten binnen een team
  • Het vormen van een nieuw team
  • Missie, visie en kernwaarden van een team/bedrijf bepalen
  • Teambuilding