Vanaf augustus voor iedereen GRATIS Ontwikkeladvies

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeladvies – traject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Let op: slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Wil jij in aanmerking komen voor een ontwikkeladvies?

4 + 13 =

Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In een brief aan de Kamer licht minister Koolmees dit pakket toe.

Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid een online of ‘blended’ scholingsactiviteit te volgen.

Leven lang ontwikkelen

Dit tijdelijke crisispakket komt bovenop de reguliere inzet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO), zoals de SLIM regeling voor het MKB, waarvoor dit jaar 48 miljoen euro beschikbaar is (in september kunnen samenwerkingsverbanden aanvragen). Ook is de subsidieregeling Flexibilisering van beroepsonderwijs voor volwassenen beschikbaar en kunnen mensen vanaf 2022 individuele budgetten aanvragen via de STAP-regeling.

Ontwikkeladvies

Er is door de Corona-crisis een heleboel veranderd op de arbeidsmarkt. Er zijn mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, mensen die geen zekerheid hebben voor de toekomst en mensen die door het thuis werken tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Om de gevolgen van deze crisis te beperken is de overheid gekomen met het crisisprogramma “NL Leert Door”. Onderdeel daarvan is het gratis ontwikkeladvies voor werkenden en werkzoekenden.

Ontwikkeladvies voor werknemers en werkzoekenden

Het Ontwikkeladvies kan op verschillende manieren ingezet worden. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als je werkzoekende bent en op dit moment een WW-uitkering ontvangt, als zzp-er of als je in dienst bent bij een werkgever. Ook kan het initiatief bij de werkgever zelf vandaan komen, bijvoorbeeld om aan de verplichtingen van de NOW 2.0 te voldoen.

Met het Ontwikkeladvies kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen,
denk bijvoorbeeld aan:

 • Talentenonderzoek;
 • Sollicitatievaardigheden;
 • Studieadvies;
 • Toekomstbestendigheid;
 • Carriereswitch;

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Uiteraard stemmen we dit af op jouw behoefte!

Het Ontwikkeladvies biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

La Fontaine biedt een loopbaanadvies aan dat bestaat uit:

 • Arbeidsmarktkansen analyse
 • Drie individuele (online)coachgesprekken 
 • Ontwikkelplan
 • Optioneel:
  ***Online training Me, Myself and I
  Bestaande uit 3 Modules (6 lessen)
  Kernwaarden en Drijfveren
  Kernkwaliteiten en Kernkwadranten
  Geluk(t) over wat is geluk voor jou in het bijzonder en kenmerken van gelukkig werken
 • ***Kerntalententest

La Fontaine

La Fontaine heeft afgelopen jaren het ontwikkeladvies ook succesvol ingezet.
Wij zijn gecertificeerd NOLOC en NOBCO coaches
Het Ontwikkeladvies is een regeling die door de overheid gesubsidieerd wordt.
Vanwege de impact van de corona-crisis is besloten de regeling die in 2018 en 2019 van kracht was opnieuw beschikbaar te stellen.

Stil staan on te kunnen groeien!
Het ontwikkeladvies is bedoeld om stil te staan bij het punt in je loopbaan waar je nu staat en vanuit hier een goede keuze te maken in je loopbaan, of dit nu een keuze voor een opleiding, omscholing of cursus is, of een nieuwe baan binnen of buiten de sector waar je nu werk.

Hoe werkt Het Ontwikkeladvies?

De exacte voorwaarden voor Het Ontwikkeladvies zijn nog niet bekend. Wel weten we dat er een beperkt bedrag beschikbaar is gesteld. Belangrijk dus om er op tijd bij te zijn!

Je kunt je dus nu al aanmelden als geïnteresseerde! Je ontvangt van ons alle beschikbare informatie, zodra deze bekend is en we plannen direct een afspraak met je voor medio augustus.

Laat bovenaan deze pagina je gegevens achter en je ontvangt direct alle info!